Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities)

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej (IEB - International Executive Board) stowarzyszenia, które w dniach 13 i 14 lutego odbyło się w Tokio, jego członkowie wybrali przewodniczącego Stowarzyszenie IAMU oraz…

Comments Off on Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities)

KRPUT reprezentowany podczas Konferencji Bezpieczne Praktyki i Środowisko

Prof. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych wziął udział w wideokonferencji inaugurującej siedemnastą edycję Programu: BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO. Program organizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo…

Comments Off on KRPUT reprezentowany podczas Konferencji Bezpieczne Praktyki i Środowisko
Close Menu