KONFERENCJA REKTORÓW POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH W KADENCJI 2020 – 2024

PROF. DR HAB. INŻ.

TEOFIL JESIONOWSKI

PRZEWODNICZĄCY
REKTOR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ.

TADEUSZ SŁOMKA

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
PROF. DR HAB. INŻ.

KRZYSZTOF JÓŹWIK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
REKTOR POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ.

JERZY LIS

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
REKTOR AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
PROF. DR HAB. INŻ.

KRZYSZTOF WILDE

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Close Menu