KRPUT reprezentowany podczas Konferencji Bezpieczne Praktyki i Środowisko

Prof. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych wziął udział w wideokonferencji inaugurującej siedemnastą edycję Programu: BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO.

Program organizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Założeniami Programu jest zapoznanie studentów zamierzających odbyć praktyki i staże w zakładach przemysłowych między innymi z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, organizacją bezpieczeństwa pracy czy pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.

Wideokonferencja odbyła się w dniu 27 października 2020r.

Close Menu