Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne. KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja pierwotnie działała pod nazwą Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie pod obecną nazwą od roku 1996. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

UCZELNIE CZŁONKOWSKIE KRPUT

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej
dr hab. inż.
Jacek Nowakowski
Politechnika
Częstochowska
prof. dr. hab. inż. Norbert Sczygiol
Politechnika Koszalińska
dr hab.
Danuta Zawadzka,
prof. PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
prof. dr hab. inż.
Piotr Koszelnik
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab.
Sławomir Bukowski
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr. hab.
Wojciech Strzyżewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż.
Jacek Wróbel,
prof. ZUT

UCZELNIE STOWARZYSZONE Z KRPUT

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
gen. bryg.
dr. hab. inż.
Dariusz Skorupka, prof. AWL
Lotnicza Akademia Wojskowa
gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
prof. dr hab. inż.
Michał Zasada
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
prof. dr hab.
Krzysztof Szoszkiewicz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. inż.
Sylwester Tabor,
prof. URK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab.
Jerzy Przyborowski,
prof. UWM
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
płk prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak
Close Menu