Forum Polityki Technologicznej

Za nami bardzo ważne wydarzenie – Forum Polityki Technologicznej, które odbyło się 19 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Celem spotkania było przedstawienie uczestniczącym w Forum Ministrom: Dariuszowi Wieczorkowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krzysztofowi Hetmanowi, Ministrowi Rozwoju i Technologii najważniejszych problemów i rekomendacji dotyczących rozwoju technologicznego Polski, stanowiących bazę do przygotowania polskiej polityki technologicznej.

W spotkaniu wzięli udział rektorzy i dziekani uczelni technicznych, prezesi i dyrektorzy firm wysokich technologii, instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz instytucji państwowych.

Spotkanie poprowadził prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Pani prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny dokonała otwarcia i wprowadzenia do spotkania.

W panelu problemowym w imieniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych stanowisko w sprawie polityki technologicznej przedstawił Przewodniczący KRPUT Prof. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Dyskusję problemową poprzedziło wystąpienie prof. Ryszarda Pregiela, Honorowego Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pt. „Wyzwania polskiej polityki technologicznej”.

W czasie spotkania dr Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, przedstawił cele i stan przygotowań do Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego – CETEF’24, które odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja br. i zaprosił panów Ministrów i uczestników spotkania do udziału w tym ważnym międzynarodowym wydarzeniu.

KRPUT jest Strategicznym Partnerem Naukowym CETEF’24.

Close Menu