Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów
reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują
posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk
technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne.
KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja pierwotnie działała pod nazwą Autonomicznej Konferencji
Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie pod obecną nazwą od roku 1996. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

Przewodniczącymi KRPUT byli kolejno:
prof. Edmund Wittbrodt – rektor Politechniki Gdańskiej,
prof. Mirosław Handke – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
prof. Jerzy Woźnicki – rektor Politechniki Warszawskiej,
prof. Ryszard Tadeusiewicz – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
prof. Jerzy Dembczyński – rektor Politechniki Poznańskiej,
prof. Jan Krysiński – rektor Politechniki Łódzkiej,
prof. Antoni Tajduś – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
prof. Tadeusz Więckowski – rektor Politechniki Wrocławskiej,
prof. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Obecnie funkcję przewodniczącego KRPUT w kadencji 2020 – 2024 pełni prof. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej.

Close Menu