Lotnicza Akademia Wojskowa przyjęta do KRPUT

Lotnicza Akademia Wojskowa przyjęta do KRPUT Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych podjęła taką decyzję podczas Zgromadzenia plenarnego w Poznaniu. Uchwałę w tej sprawie KRPUT podjęła jednomyślne, wskazując tym samym, że…

Comments Off on Lotnicza Akademia Wojskowa przyjęta do KRPUT

KRPUT popiera stanowisko KRASP

KRPUT popiera stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie zmian w Ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Stanowisko to zostało zawarte w piśmie KRASP oraz załącznikach, które znajdują…

0 Comments

prof. Bohdan Macukow – nadal na czele KAUT

Prof. Bohdan Macukow przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych kadencji 2021 – 2025. Rektorzy uczelni KRPUT jednogłośnie poparli w głosowaniu kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego. Prof. Bohdan Macukow podczas Zgromadzenia KRPUT przedstawił sprawozdanie…

Comments Off on prof. Bohdan Macukow – nadal na czele KAUT
Close Menu