Sytuacja finansowa uczelni, ewaluacja, współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną

Sytuacja finansowa uczelni, ewaluacja, współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną – to główne tematy poruszane podczas ósmego Zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, którego gospodarzem była Politechnika Poznańska. Rektor PP, prof. Teofil Jesionowski jest przewodniczącym KRPUT. 

Gościem Zgromadzenia był Przemysław Czarnek, MInister Edukacji i Nauki. Zapowiedział pomoc uczelniom w trudnym inflacyjnie czasie. Ale wskazał także inne wyzwania. – Pojawia się zapotrzebowanie na nowe zawody. Musimy uruchomić nowe kierunki w obszarze uczelni technicznych m.in. inżynierów jądrowych. Na ten cel zostaną przeznaczone duże nakłady finansowe. Uczelnie techniczne będą odpowiadały na potrzeby firm, które będą potrzebowały takich fachowców – powiedział podczas spotkania minister Czarnek.

Do grona uczelni KRPUT została przyjęta Lotnicza Akademia Wojskowa. Generał pilot dr inż. Krzysztof Cur, Rektor-Komendant LAW, przedstawił uczelnię, której działalność naukowa jest ściśle związana z szeroko rozumianym lotnictwem i we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wpływa na kreowanie problematyki badawczej ważnej dla rozwoju Sił Zbrojnych. 

W drugim dniu obrad rektorzy KRPUT wzięli udział w uroczystym otwarciu Kampusu Kąkolewo.

Close Menu