Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uczelnią stowarzyszoną z KRPUT

To prawdziwa zielona uczelnia techniczna – tak w dyskusji przed głosowaniem scharakteryzował SGGW prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Rektor – Prof. Michał Zasada, złożył wniosek o nadanie statusu SGGW w Warszawie uczelni stowarzyszonej z KRPUT, gdyż uczelnia prowadzi także kierunki inżynierskie i może być wsparciem środowiska akademickiego.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uważana za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jego początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie w dzielnicy Bielany).

Close Menu