Wspólny Apel KRASP-RGNiSW-PAN-PSRP-KRD w sprawie wyroku TK

Apel 
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów
w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
ogłoszonego 22 października 2020

Close Menu