Pierwsze zgromadzenie KRPUT za nami!

W trybie zdalnym odbyło się pierwsze Zgromadzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Udział w nim – oprócz rektorów uczelni zrzeszonych w KRPUT wzięli także: dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ, Przewodniczący Rady NAWA, Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dyskusję zdominowały bieżące sprawy pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie uczelni. Pani minister, wraz z prof. Arkadiuszem Mężykiem, rektorem Politechniki Śląskiej, a jednocześnie Przewodniczącym KRASP oraz profesorem Tomaszem Pietrzykowskim przedstawili szczegółowe informacje związane z koordynacją rozwoju epidemii w poszczególnych regionach Polski. „Ustaliliśmy czytelne zasady przekazywania informacji od uczelni do ministerstwa, tak by w szybki sposób można było podejmować decyzje związane z obszarem szkolnictwa” – powiedział prof. Mężyk. Przewodniczący KRASP powołał koordynatorów regionalnych ds. pandemii.

Prof. Tomasz Pietrzykowski przekazał, że zespół zajmuje się również zbieraniem najważniejszych informacji z uczelni, nie tylko danych statystycznych. „A z nich wynika, że najpilniejszą sprawą teraz jest zajęcie się w skali ogólnej opłatami za kształcenie. Tu zgłaszanych jest dużo uwag i wydaje się, że należy tę kwestię bardzo wnikliwie przedyskutować”.

Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP przypomniał, że z ankiet przeprowadzonych wśród studentów wynika, że chcieliby oni – w znakomitej większości, bo aż 90 procent z nich – swoje sprawy załatwiać w sposób zdalny. Co w obecnej sytuacji wszystkim mogłoby ułatwić funkcjonowanie.

Rektorzy dyskutowali również o nowych wytycznych i ewentualnych rekomendacjach ministerstwa, w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną.  

Puentą spotkania z rektorami uczelni technicznych była prezentacja możliwości i zachęta do współpracy, którą zaprezentował dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. „Efekt, który obserwujemy po tym, jak zaczęliśmy intensywnie współpracować z uczelniami jest niesamowity. Oby tak dalej” – podkreślał podczas wystąpienia. Prezesowi wtórował prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej: „Podczas rozmów z panem Prezesem mówi się wyłącznie o konkretach, wierzę, że będą z tego szybkie efekty”.

Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT podziękował wszystkim za merytoryczną dyskusję, wyrażając nadzieję, że niebawem uda się zorganizować Zgromadzenie w formie tradycyjnej.

Rektorzy KRPUT w popołudniowej sesji wzięli udział w seminarium SILICON VALLEY POLAND DAYS 2020 – PANDEMIC ACCELERATED DIGITAL TRANSFORM.

Close Menu