Nowy przewodniczący KRPUT

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, wybrany na Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych kadencji 2020-2024.

Rektorzy uczelni technicznych zdecydowali. KRPUT będzie prowadzony przez przyszłego rektora Politechniki Poznańskiej. Nowy Przewodniczący KRPUT jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk chemicznych, specjalistą w zakresie technologii chemicznej nieorganicznej, fizykochemii powierzchni i nanomateriałów. Prof. Teofil Jesionowski jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. edukacji ustawicznej Politechniki Poznańskiej. Wiceprzewodniczącymi KRUPT zostali: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor – elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor – elekt Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski uważa, że cały system szkolnictwa wyższego w Polsce stoi przed niezwykle trudnym zadaniem. Teraz nie tylko musimy pokazać młodym ludziom, że warto się kształcić, ale sami jesteśmy zmuszeni szukać nowych narzędzi do nauki studentów. Pandemia wyrządziła sporo szkód w świecie i w Polsce, szczególnie w obszarze gospodarczym, nas z kolei na siłę wrzuciła do Internetu. To prawdziwe wyzwanie, by utrzymać jakość kształcenia, badań, rozwoju Uczelni, w sytuacji wielu ograniczeń, które do tej pory były nam obce. Jestem przekonany, że wspólne działania wszystkich rektorów pozwolą na wypracowanie istotnych mechanizmów, scenariuszy aktywności pozwalających przyswoić świat on-line, nie tracąc przy tym jednej z najistotniejszych ludzkich wartości, takich jak osobiste spotkania i wymiana myśli – powiedział po wyborze nowy przewodniczący KRPUT.

Rektor Politechniki Poznańskiej podziękował profesorowi Tadeuszowi Słomce, rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej i jego zastępcom w Konferencji, w tym prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Łodygowskiemu, Rektorowi Politechniki Poznańskiej w kadencji 2012-2020, za znakomite prowadzenie spraw KRPUT. Zdaję sobie sprawę, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa teraz na mnie i moich współpracownikach, by z równą determinacją wspierać stowarzyszone uczelnie w stojących przed nimi wyzwaniach – dodał prof. Teofil Jesionowski.

Dotychczasowy Przewodniczący KRPUT, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przez najbliższe cztery lata będzie Honorowym Przewodniczącym, którego zadaniem będzie wspieranie Konferencji w działaniach na rzecz rozwoju i prawidłowego funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

Close Menu