Lotnicza Akademia Wojskowa przyjęta do KRPUT

Lotnicza Akademia Wojskowa przyjęta do KRPUT

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych podjęła taką decyzję podczas Zgromadzenia plenarnego w Poznaniu. Uchwałę w tej sprawie KRPUT podjęła jednomyślne, wskazując tym samym, że LAW w sposób istotny wzmocni jakościowo Konferencję. 

Działalność naukowa Lotniczej Akademii Wojskowej jest ściśle związana z szeroko rozumianym lotnictwem i we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wpływa na kreowanie problematyki badawczej ważnej dla rozwoju Sił Zbrojnych. Działalność naukowa oparta jest obszarach badawczych skupionych wokół dwóch dziedzin naukowych i trzech ewaluowanych dyscyplin naukowych:

Dyscyplina nauki o bezpieczeństwie: 
1) obronność państwa;
2) bezpieczeństwo lotnictwa;       
3) czynnik ludzki w lotnictwie;
4) społeczne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

Dyscyplina inżynieria mechaniczna: 
1) materiały lotnicze;
2) aerodynamika i mechanika lotu;   
3) niezawodność i eksploatacja konstrukcji i silników lotniczych oraz innych obiektów związanych z lotnictwem;
4) projektowanie konstrukcji lotniczych;
5) problemy awioniki i sterowania;
6) uzbrojenie lotnicze i przeciwlotnicze.

Dyscyplina inżynieria lądowa i transport: 
1) zastosowanie systemów wspomagania SBAS w nawigacji;
2) technika radarowa w nawigacji lotniczej;
3) technika satelitarna GNSS w technologii BSP;
4) meteorologia GNSS. Meteorologia lotnicza w nawigacji lotniczej;
5) zaawansowane metody pozycjonowania satelitarnego GNSS w nawigacji lotniczej. 

Pozostałe zakresy naukowe
1) technologie kwantowe w mikroelektronice;
2) analiza promieniowania kosmicznego;
3) mechanika płynów, w tym turbulencje płynów i interakcje przepływu z opływanym ciałem;
4) historia lotnictwa, a także historia uzbrojenia lotniczego, kryptologii i cyberobrony;
5) medycyna i psychologia lotnicza.

Lotnicza Akademia Wojskowa posiadała dwa uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora: doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

W 2021 roku utworzono w Polsce pierwszą federację uczelni publicznych pod nazwą “Federacja Akademii Wojskowych”. Jest ona wynikiem współpracy Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Marynarki Wojennej. Główną rolą Federacji jest wspólne prowadzenie działalności naukowej i upowszechnianie wyników prowadzonych badań, jak również działań zmierzających do komercjalizacji tych wyników. 

W ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017 – 2021 Federacja Akademii Wojskowych, której członkiem jest Lotnicza Akademia Wojskowa, uzyskała następujące kategorie naukowe             w ewaluowanych dyscyplinach naukowych: 
  • nauki o bezpieczeństwie – A+; 
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – A; 
  • pedagogika – A;
  • inżynieria lądowa i transport – B+; 
  • inżynieria mechaniczna – B+. 
 
Close Menu