KRPUT przyjął do swojego grona kolejne uczelnie.

KRPUT przyjął do swojego grona kolejne uczelnie. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w tej kadencji przewodniczy prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – to dwie nowe uczelnie, które zostały przyjęte w poczet Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Stosowne uchwały przyjęli rektorzy KRPUT podczas Zgromadzenia plenarnego, którego gospodarzem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 
 
Obecnie do Konferencji należą 32 uczelnie, które kształcą na kierunkach inżynierskich.  
 
Podczas Zgromadzenia w Krakowie dyskutowano między innymi o pomocy Ukrainie w zakresie szkolnictwa wyższego (stypendia dla studentów, zatrudnianie pracowników) oferowanej przez politechniki, uniwersytety, instytucje otoczenia szkolnictwa, a także firmy. 
 
Jednym z głównych tematów dyskusji była ewaluacja dyscyplin naukowych i kryteria ich oceny. 
 
Z kolei prezes Głównego Urzędu Miar przybliżył uczestnikom spotkania powstający kosztem prawie 190 mln złotych Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny, w którym w sposób unikaty w skali kraju otrzymają wsparcie małe i średnie firmy, ośrodki badawcze, czy jednostki naukowe. Usytuowane tam stanowiska pomiarowe obejmują obszary: akustyki, czasu i częstotliwości, długości, czy masy i wielkości pochodnych. 
 
Przybliżono także zalety aplikowania o projekty badawcze ERC określając szanse i wyzwania dla polskich uczelni
 
Kolejne Zgromadzenie plenarne KRPUT odbędzie się we wrześniu w Poznaniu, a gospodarzem będzie Politechnika. 
Close Menu