KRPUT popiera stanowisko KRASP

KRPUT popiera stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie zmian w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Stanowisko to zostało zawarte w piśmie KRASP oraz załącznikach, które znajdują się w poniższym odnośniku:
1) Dokument nr 13/VIII
2) Dokument nr 13/VIII załącznik nr 1
Close Menu