Previous
Next
Previous
Next

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989, pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

AKTUALNOŚCI

KRPUT popiera stanowisko KRASP

KRPUT popiera stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie zmian w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Stanowisko to zostało zawarte w piśmie

Więcej »

prof. Bohdan Macukow – nadal na czele KAUT

Prof. Bohdan Macukow przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych kadencji 2021 – 2025. Rektorzy uczelni KRPUT jednogłośnie poparli w głosowaniu kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego. Prof. Bohdan Macukow

Więcej »

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

PARTNERZY

Close Menu