Student-Wynalazca. Konkurs Politechniki Świętokrzyskiej

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. Teofil Jesionowski przyjął patronat Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. To cykliczne przedsięwzięcie, realizowane przez Politechnikę Świętokrzyską, dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ogólnopolski konkurs student wynalazca jest przedsięwzięciem budującym kulturę innowacyjności w środowisku akademickim i jest realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010r. Głównym jego celem jest aktywizacja środowiska akademickiego, zwłaszcza studentów w działalność badawczo-rozwojową, promocja i wsparcie w procesie komercjalizacji i inkluzywności i wyników prac badawczo-rozwojowych, chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Skierowany jest do studentów/doktorantów, absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego zgłoszonego do ochrony w urzędzie patentowym lub w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Konkurs jest uznaną i bardzo dobrze ocenianą w środowisku akademickim inicjatywą Politechniki Świętokrzyskiej. Dotychczas, w 10. edycjach konkursu wzięło udział 2013 twórców z polskich uczelni i instytutów naukowo-badawczych, którzy zgłosili 935 rozwiązań.

Nagrodą główną w konkursie jest udział pięciu laureatów w Międzynarodowej Wystawie Wynalazców w Genewie – The International Exhibition of Inventions of Geneva.

Close Menu